اسکنر و پرینتر سه بعدی در یک دستگاه

پکیج اسکنر سه بعدی و پرینتر سه بعدی داوینچی AIO

استارت آپ XYZprinting اولین دستگاه خود را که به شکل مجموعه ای سه بعدی شامل پرینتر  و اسکنر  است، منتشر کرد.

در این مجموعه که داوینچی AIO نام دارد قطعات در داخل محفظه مجموعه هم اسکن و هم پرینت می شوند.